Vi er medlem af Garantiordningen

DIN SIKKERHED FOR KVALITET

For den enkelte forbruger betyder Garantiordningen en klagemulighed, hvis der på nogen måde er utilfredshed med det udførte arbejde eller prisen. Ankenævnets behandling af klagen er gratis, blot forbrugeren får delvis medhold og viser det sig, at klagen er berettiget, bliver fejlen straks udbedret.

Garantiordningen forvaltes af et uvildigt Ankenævn og derfor er Garantiordningen en særlig mulighed for de forbrugere, der vil sikre sig kvalitets håndværk.

Ankenævnet for VVS-installationer består af to forbrugerrepræsentanter, der er udpeget af Grundejernes Landsorganisation og Lejernes Landsorganisation. Derudover er der to repræsentanter for VVS-branchen og en advokat, der er upartisk formand for nævnet.​

Salgs- og leveringsbetingelser gældende for samhandel med Tørring VVS A/S:

Tørring VVS A/S dækker ikke eventuelle indirekte tab, herunder formue- og driftstab, som De måtte lide som følge af en eventuel ansvarspådragende handling fra vor side under udførelsen af det aftalte.​​

Pr. 1/1 2016 opkræves et administrationsgebyr på kr. 25.00 for fremsendelse af fakturaer og kontoudtog med almindelig post.

Oplysning om mailadresse kan sendes til: ta@tovvs.dk