Klimaforandringer

​Klimaet på jorden har ændret sig de sidste 100 år og vil ændre sig de næste 100 år.

At klimaet ændrer sig er en helt naturlig proces, som har foregået i årtusinder. Vi mennesker er dog med til at fremskynde processen. Det er særligt den menneskeskabte drivhuseffekt, der skaber ubalance i klimaet, hvilket skyldes en øget udledning af drivhusgasser. Den vigtigste af disse gasser er CO2, som har en negativ effekt på det globale klima. Den primære kilde til CO2 er udvikling af energi fra råstoffer som kul, olie og naturgas, som i sidste ende bruges, når du tænder for stikkontakten.

 

Nemt at gøre en forskel med grøn energi

​Heldigvis kan vi alle gøre noget aktivt for at mindske CO2-udledningen, uden at det behøver ændre meget i din hverdag. Og hvis vi alle gør bare lidt, kan vi ved fælles hjælp gøre meget for at skabe et mere bæredygtigt klima. Det vil ikke blot stabilisere de klimaændringer, som vi lige nu er vidner til, men også have en positiv indflydelse på menneskers helbred, levevilkår og energisikkerhed – i dag og for de fremtidige generationer.

Vi er i øjeblikket selv i gang med at installere et jordvarmeanlæg her i firmaet.

Tag ansvar for dit energiforbrug:

  • Vær med til at investere i ny klimavenlig energiproduktion
  • Udskift den traditionelle kulstrøm med grøn energi i form af klimavenlig strøm fra vedvarende energikilder
  • Spar på strømmen både i hjemmet og på job ved at følge nemme spareråd fra bl.a. elsparefondens hjemmeside

Kilder og yderligere information kan finde på DMIs (Danmarks Meteorologiske Institut) klimasider eller IPCCs (FNs klimapanel) fjerde rapport: ”Impacts, Adaptatin and Vulnerability”, ”Mitigration of Climate Change”, DMI sammenfatning af hovedpunkter.

 

Hvad er grøn energi?

Danmark er en af de lande, der er på forkant med grøn energi. Det er vi fordi vi i mange år har benyttet os af blandt andet vindmøller og solceller. Energi eller strøm, der kommer fra vindmøller eller solceller, er det vi kalder for grøn energi. Det er vinden, der får en vindmølle til at generere strøm og i den forbindelse, bliver der ikke udledt noget C02. Derfor kan vi kalde denne strøm for grøn strøm. Det samme er gældende for solceller, der omvender solens stråler til energi.

Du kan kontakte os på telefonnr. 75 80 15 20 eller gå til vores kontaktside​​. Kontakt os for at lave en aftale og høre mere om mulighederne for at skifte til grøn energi.

Spørgsmål?

Vi står klar til at hjælpe dig